Copy of Szkolenie Zarządzanie Projektami

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami

Cel szkolenia:

Słuchacze szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami według najlepszych praktyk wykorzystywanych w tej dziedzinie. Praktyki te oparte są standardach PMBOK, PRINCE2 oraz AGILE. Szkolenie jest połączeniem części teoretycznej z praktyczną, co pozwala słuchaczom na wykorzystanie zdobytej w trakcie programu wiedzy. Słuchacze będą mieli szansę poznać nie tylko metodykę zarządzania, ale także cykl życia projektów w organizacji. Ponadto, poznają i przećwiczą sposoby zastosowania wybranych narzędzi niezbędnych w pracy Kierownika Projektu.


W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 1. czym jest oraz przebiega zarządzanie projektami?
 2. czym różnią się standardy PMBOK , RRINCE2  oraz AGILE?
 3. czym kierować się dokonując wyboru metodyki oraz jak przeprowadzać wdrożenie?
 4. jak prawidłowo zdefiniować projekt?
 5. na czym polega rola Kierownika Projektu, co należy do jego obowiązków i uprawnień?
 6. jakie inne kluczowe role powinny zostać ustanowione w organizacji, by skutecznie i efektywnie zarządzać projektami?
 7. jakie są podstawowe narzędzia wspierające pracę Kierownika Projektu?
 8. w jaki sposób budować zespół i podnosić jego efektywność?
 9. w jaki sposób zaplanować prace?
 10. jak kontrolować zaawansowanie realizacji projektu?
 11. jak kontrolować zakres i zmiany w projekcie?
 12. w jaki sposób zarządzać ryzykiem?
 13. jak skutecznie rozwiązywać problemy i konflikty.


Czas trwania:

2 dni - 16 godzin


Trener:

Doświadczony certyfikowany kierownik projektów oraz programów w międzynarodowych korporacjach (PMP, AGILE, PRINCE2)


Materiały szkoleniowe:

Segregator zawierający 80 stron wykładu wraz z ćwiczeniami


Certyfikat
:

Każdy słuchacz otrzymuje certyfikat Project Manager


Metodyka szkolenia:

Praktyczne warsztaty ukierunkowane na aktywizowanie słuchaczy, którzy mają szansę wziąć udział w analizach case studies, scenkach, dyskusjach oraz innych ćwiczeniach praktycznych. 

 

Adresaci szkolenia:

Project Managerowie, kierownicy średnich szczebli oraz specjaliści zajmujący się wprowadzaniem zmian w procesach, zmian organizacyjnych, a także technicznych.Program szkolenia:


Dzień 1

 1. Pojęcie projektu - czyli o tym czym różni się od innych działań w organizacji. 
 2. Ograniczenia - zakres, czas, budżet, jakość, ryzyko.
 3. Cykl życia projektu w organizacji. 
 4. Co w praktyce oznacza zarządzanie projektami.
 5. Przegląd standardów zarządzania projektami: PMBOK, PRINCE2 , AGILE.
 6. Źródła pomysłów na nowe inicjatywy. 
 7. Inicjacja nowego projektu.
 8. Definiowanie oraz ocena nowych pomysłów - jak stworzyć dobry business case. 
 9. Kto podejmuje decyzję o zainicjowaniu nowego projektu? 
 10. Opracowanie karty projektu.
 11. Planowanie.
 12. Analizowanie kosztów i korzyści. 
 13. Identyfikacja i zarządzanie interesariuszami.
 14. Kierownik projektu - rola, uprawnienia, pożądane cechy osobowościowe. 
 15. Kluczowe role w zarządzaniu projektami w organizacji. 
Dzień 2

 1. Najważniejsze narzędzia wspierające w pracy Kierownika projektu. 
 2. Planowanie zakresu prac - WBS (Struktura Podziału Pracy). 
 3. Definiowanie zależności zachodzących pomiędzy zadaniami - metody sieciowe. 
 4. Zagwarantowanie zasobów do realizacji projektu. 
 5. Harmonogramowanie
 6. Delegowanie oraz rozliczanie realizacji zadań. 
 7. Organizowanie efektywnego zespołu. 
 8. Komunikacja w zespole. 
 9. Identyfikowanie, analizowanie i zarządzanie ryzykiem. 
 10. Monitorowanie realizacji projektu. 
 11. Zarządzanie zmianą.
 12. Rozwiązywanie konfliktów i problemów. 
 13. Zamknięcie projektu.

Termin i lokalizacja

facebook