Szkolenie LSS dla Menadżerów

Cel szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do kierowania wdrożeniem Six Sigma w przedsiębiorstwie. Uczestnicy poznają filozofię Six Sigma oraz jej podstawowe narzędzia oraz dowiedzą się w jaki sposób ją wykorzystać do zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej oraz realizacji strategii firmy. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się również jak skutecznie wykorzystać narzędzia Six Sigma w praktyce do usprawniania procesów i redukcji kosztów złej jakości (COPQ) oraz jakie są podstawowe warunki skutecznego wdrażania filozofii Six Sigma w przedsiębiorstwie, również w relacji do innych systemów zarządzania jakością np. ISO 9001:2000, EFQM.


Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się: 

 1. czym jest Six Sigma i do czego służy? 
 2. jakie są główne atuty Six Sigma w stosunku do innych filozofii zarządzania jakością np. TQM, ISO 9001:2000?
 3. jak powiązać projekty Six Sigma ze strategią organizacji?
 4. co to takiego DMAIC?
 5. jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
 6. jakie są podstawowe narzędzia lean oraz Six Sigma?
 7. jak zarządzać portfelem projektów Six Sigma?
 8. jakie są krytyczne czynniki sukcesu skutecznego wdrożenia Six Sigma?
 9. jak z projektów usprawnień uczynić codzienną praktykę?
 10. jak uniknąć najczęstszych błędów?
 11. jak powiązać Six Sigma z innymi systemami i metodami zarządzania np. ISO 9001:2000, EFQM, Balanced Scorecard.


Adresaci szkolenia:

Członkowie Zarządów, Menadżerowe, Dyrekcja 


Trener:

Certyfikowany Six Sigma Black Belt, z wieloletnią praktyką i doświadczeniem projektowym oraz trenerskim


Czas trwania szkolenia:

1 dzień = 8 godzin


Lokalizacja:

Ośrodek szkoleniowy 


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe obejmują 40 stron  i zawierają treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.

 

Certyfikaty:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

 

Ogólny plan szkolenia:

 

1.  Geneza Lean Management oraz  Six Sigma

2.  Istota Six Sigmy jako podejścia do doskonalenia procesów

3.  Filozofia Lean i przykłady jej zastosowania

4.  Identyfikacja i selekcja projektów usprawniających

5.  Organizacja wdrożenia filozofii Lean Six Sigma

6.  Rola Zarządu i Dyrekcji

7.  Podstawowe narzędzia Lean Six Sigma i zakres ich zastosowania

8.  Cykl DMAIC

9.  Zarządzanie portfelem projektów usprawniających

10. Zarządzanie procesami w oparciu o Lean Six Sigma

11. Lean Six Sigma a inne podejścia do zarządzania jakością

12. Najczęstsze błędy i jak ich unikać

Termin i lokalizacja

LSS dla Menadżerów

Warszawa

1 marzec 2019
zapisz się na szkolenie

LSS dla Menadżerów

Poznań

5 kwiecień 2019
zapisz się na szkolenie

facebook