gru 2, 2017
Kategoria:: LEAN MANUFACTURING

Co to jest Lean?

 

Lean Manufacturing to filozofia zarządzania, która koncentruje się na minimalizacji strat (marnotrawstwa) w systemach produkcyjnych przy jednoczesnym maksymalizowaniu efektywności oraz produktywności. Obecną postać filozofii Lean wraz z narzędziami służącymi do redukcji i eliminowania marnotrawstwa zawdzięczamy systemowi produkcji zbudowanemu po 2 wojnie światowej w Toyota. Bazą dla systemu produkcyjnego wdrożonego po 2 wojnie światowej w Toyota były rozwiązania organizacyjne stosowane w fabrykach Ford. System produkcyjny Toyoty jest nadal stosowany i rozwiany przez tą firmę, a także jest stosowany z powodzeniem przez wiele innych znanych firm, w tym m.in Caterpillar Inc., DuPont, Bombardier i Nike. 

Obecnie filozofia Lean jest z powodzeniem wykorzystana również w obszarach niezwiązanych z produkcją takich jak sprzedaż, projektowanie, administracja, księgowość, HR, IT oraz w firmach usługowych. W związku z tym termin Lean Manufacturing odnoszący się do obszaru zarządzania produkcją jest zastępowany obecnie przez Lean Management odnoszący się do wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa w których stosowana jest filozofia Lean.

 

Korzyści płynące z Lean 

Z pewnością najważniejsze korzyści z wdrożenia filozofii Lean obejmują redukcję strat i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo z powodu:

- wstępowania awarii ograniczających wydajność;

- przestojów z powodu konieczności przezbrajania stanowisk produkcyjnych;

- odpadu materiałów i strat materiałowych;

- zużycia energii;

- nadmiernej pracochłonności;

- kosztów reklamacji i braków jakościowych;

- zamrożonego kapitału w zapasach;

- utraty klientów z powodu zbyt długiego oczekiwania;

- kosztów kar umownych itp.

Wyżej wymienione typowe korzyści z wdrożenia Lean nie stanowią kompletnego katalogu potencjalnych korzyści przedsiębiorstwa. Zależą one w dużej mierze od specyfiki danego przedsiębiorstwa, znaczenia procesu biznesowego oraz kluczowych zasobów, których efektywne wykorzystanie ma fundamentalne znaczenie z perspektywy celów biznesowych i strategii przedsiębiorstwa.

Niezwykle istotną korzyścią z wdrożenia filozofii Lean oraz zbudowania w przedsiębiorstwie kultury ciągłego doskonalenia (Kaizen) jest stworzenie warunków organizacyjnych i struktur służących do sprawnego identyfikowania i skutecznego rozwiązywania pojawiających się problemów, oraz wykorzystania potencjału kreatywności pracowników.  Pozwala to przedsiębiorstwu rozwijać się znacznie szybciej niż konkurencji i co stanowi również trwałą przewagę strategiczną.

 

Jak wdrożyć Lean?

 Wdrożenie Lean zazwyczaj wymaga wprowadzenia zmian w sposobie dotychczasowego zarządzania przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania. Dobrym pomysłem jest przeprowadzenie diagnozy stanu początkowego poprzez przeprowadzenie auditu pozwalającego na określenie potencjałów do doskonalenia w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa. Taki audit umożliwia zebranie danych pozwalających określić główne problemy przedsiębiorstwa, ustalić ich priorytety i zbudować plan działania. Kluczowe jest również zapewnienie niezbędnej wiedzy w przedsiębiorstwie na wszystkich szczeblach zarządzania z zakresu filozofii Lean, a w tym i.in z zakresu Kaizen, technik identyfikacji marnotrawstwa oraz narzędzi doskonalenia i rozwiązywania problemów.

 

Szkolenia Lean

 Szkolenie z zakresu Lean Manufacturing jest bardzo dobrym sposobem zdobycia niezbędnej wiedzy pozwalającej na skuteczne wdrażanie Lean w przedsiębiorstwie. Szkolenie to świetna okazja do pozyskania skondensowanej wiedzy przedstawionej przez praktyków z bogatym doświadczeniem biznesowym, w sposób zrozumiały i gotowy do natychmiastowego zastosowania. Szkolenia prowadzone w formie otwartej są również doskonałą okazją do wymawiany doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów z osobami zafascynowanymi Lean z innych przedsiębiorstw.

 

Najbliższe szkolenia

facebook