cze 21, 2021
Kategoria:: BLOG

Osoby interesujące się zarządzaniem biznesem i zwiększeniem efektywności przedsiębiorstwa przynajmniej raz spotkały się z określeniem Lean. Stosuje się je w takich określeniach jak np. Lean Manufacturing czy Lean Management. Ten wpis blogowy poświęcamy drugiej z tych strategii. Na czym polega i jakie korzyści przyniesie nam tematyczne szkolenie?

Lean Management - co kryje się pod tym pojęciem?

Lean to pewien kierunek działania, w którym priorytetowo traktuje się dostarczenie odbiorcy dokładnie takiego produktu, jakiego potrzebuje. To jednak nie koniec. Ważne jest w tym przypadku również to, żeby zadbać o tę kwestię w racjonalny i najprostszy sposób. W przypadku Lean Management istotne staje się walka z marnotrawstwem (więcej na temat marnotrawstw piszemy w artykule poświęconym Lean Manufacturing). W praktyce w Lean Management nacisk kładzie się także na to, w jaki sposób zarządza się kadrą. Chodzi więc o stworzenie warunków, w których załoga umie i jest gotowa rozwiązywać problemy i w ten sposób nieustannie wpływa na wzrost przedsiębiorstwa.

Czego możemy spodziewać się po szkoleniu z Lean Management?

W trakcie takich zajęć dużo uwagi poświęca się m.in.:

1. działaniom, które mają przyspieszyć i usprawnić podejmowanie decyzji;

2. praktykom, zwiększającym wydajność pracy, przyspieszającym realizację poszczególnych kroków;

3. kształtowaniu wśród pracowników postawy, opierającej się na świadomości, że wszyscy mają wpływ na wzrost firmy.

Budowaniu poczucia przynależności i właściwej kultury zarządzania towarzyszy wykorzystanie narzędzi, opracowanych przez japońskich zarządzających. Szkolenie z Lean Management poświęcone jest więc zaznajomieniu się z tymi praktykami. Na efekty trzeba poczekać, ale ta cierpliwość popłaca. Zalety dogłębnego zrozumienia procesów, realizowanych w przedsiębiorstwie oraz umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z problemami to kompetencje, które poprawią funkcjonowanie firmy na właściwie każdym polu.

 

Najbliższe szkolenia

facebook