gru 6, 2023
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE STRATEGICZNE 

Lean management to koncepcja zarządzania całą firmą: przedsiębiorstwem produkcyjnym, handlowym, usługowym, biurem i stanowi rozszerzenie popularnej koncepcji lean manufacturing, która skupiała się wyłącznie na optymalizacji procesu produkcyjnego w firmie. W poniższym artykule przedstawimy aż 10 sekretów strategii przedsiębiorstw, które stosując zasady lean managementu, odniosły sukces biznesowy. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
paź 2, 2023
Kategoria:BLOG LEAN SIX SIGMA 

Diagram Ishikawy, znany również jako diagram rybiej ości, został stworzony przez japońskiego inżyniera Kaoru Ishikawę w latach 60. XX wieku. Narzędzie to służy do identyfikacji, analizy i wizualizacji różnych przyczyn problemu w kontekście jakości. Jest często używane w zarządzaniu jakości, ale również w różnych innych dziedzinach, gdzie wymagana jest analiza przyczynowo-skutkowa.

słowa kluczowe: Ishikawa, diagram Ishikawy, diagram rybiej ości, fish bone diagram, identyfikacja przyczyn, identyfikacja przyczyn źródłowych, potencjalne przyczyny źródłowe, identyfikacja przyczyn, przyczyny problemów

czytaj więcej
paź 1, 2023
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE STRATEGICZNE 

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, zarządzanie strategiczne jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Odpowiednie narzędzia i metody analizy są konieczne do efektywnego zarządzania. Jednymi z najbardziej uznanych narzędzi w tej dziedzinie są metody SWOT i TOWS. Niniejszy artykuł ma na celu głębokie zrozumienie tych narzędzi, z naciskiem na ich praktyczne zastosowanie w kontekście pozyskania i rozwoju zasobów oraz wykorzystania szans rynkowych.

słowa kluczowe: SWOT, SWOT/TOWS, szanse, zagrożenia, analiza strategiczna, jak opracować strategię, analiza SWOT, silne strony, słabości przedsiębiorstwa

autor: Andrzej Jóźwiak

czytaj więcej
wrz 6, 2023
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE STRATEGICZNE 

Czy funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez sformułowanej Misji i Wizji to dobry pomysł, szczególnie gdy rozpatrujemy dłuższy horyzont czasu?  Przecież Prezes i Członkowie Zarządu wiedzą, co trzeba robić...to po co im i firmie jeszcze Misja i Wizja. Czy nie jest to przypadkiem wymysł teorii zarządzania, który można pominąć i przeskoczyć? 

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: strategia, strategia rozwoju, planowanie strategiczne, misja, wizja, misja przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne, strategiczne zarządzanie, cele strategiczne, mbo

czytaj więcej
maj 23, 2023
Kategoria:BLOG LEAN SIX SIGMA 

DOE, czyli Design of Experiments (projektowanie eksperymentów), jest narzędziem statystycznym, które odgrywa kluczową rolę w badaniu i optymalizacji procesów.

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: prowadzenie eksperymentów, prowadzenie eksperymentów, technika DOE, eksperymenty w six sigma, przestawianie parametrów w procesie, jak odkryć najlepsze ustawienia, zależności w procesie, Design of Experiments, DOE w Minitab, rodzaje DOE, co to jest DOE

czytaj więcej
kwi 23, 2023
Kategoria:BLOG LEAN MANUFACTURING 

Kultura ciągłego doskonalenia, znana również jako Kaizen, to podejście do zarządzania i pracy, które promuje ciągłe dążenie do poprawy.

 autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: czym jest Kaizen, kultura kazien, wdrożenie kaizen, jak zmienić kulturę w kaizen, ciągłe doskonalenie, korzyści z kazien

czytaj więcej
mar 4, 2023
Kategoria:BLOG LEAN MANUFACTURING 

Mura, muri i muda to trzy japońskie pojęcia, które odnoszą się do rodzajów strat i nieefektywności występujących w procesach biznesowych.

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: mura, muda, muri, jakie marnotrawstwa, co eliminować, typy muda, typy strat, przykłady mura, przykłady muri, przykłady muda, muda usługi, mura usługi, muri usługi, muri w produkcji, mura w produkcji

czytaj więcej
cze 21, 2021
Kategoria:BLOG LEAN MANUFACTURING 

Poniższy artykuł podsumowuje osiągnięcia Henry'ego Forda w zakresie zarządzania produkcją oraz jego wkład w obecny kształt Lean Manufacturing

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: Henry Ford, Lean początki, geneza lean, lean manufacturing w USA, lean przed Toyota, początki lean manufacturing

czytaj więcej
kwi 23, 2021
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE PROJEKTAMI 

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie to proces planowania, wdrażania i kontrolowania zmian mających na celu wprowadzenie nowych strategii, procedur, technologii lub struktur organizacyjnych.

 autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: role w zarządzaniu zmianą, zarządzanie projektami, role w projekcie, przebieg zmiany, model zmiany, przebieg transformacji, organizacja projektu, jak zorganizować projekt. 

czytaj więcej
wrz 29, 2020
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE PROJEKTAMI 

Popularnym sposobem zarządzania projektami są tzw. metody zwinne (agile), spośród których jedną z najbardziej znanych jest SCRUM. Poniższy artykuł przybliża nieco podstawowe pojęcia i zasady zastosowania SCRUM.

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: zarządzanie zmianą, metody zwinne, agile i Scrum, zarządzanie projektem Scrum, co to jest Scrum

czytaj więcej
wrz 29, 2020
Kategoria:BLOG LEAN MANUFACTURING 

Wdrożenie Lean Management to proces, który wymaga zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji, od kadry kierowniczej po linię produkcyjną

słowa kluczowe: co to jest lean, czym jest lean management, lean w Toyota, wdrażanie lean, zasady lean, korzyści z lean, szczupła produkcja, szczupłe procesy, szkolenia lean, jakie szkolenie z lean, transformacja lean

czytaj więcej
wrz 14, 2020
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE PROJEKTAMI 

Zarządzanie projektami to dziedzina, która ewoluowała przez lata, a wraz z nią rozwijały się najlepsze praktyki (best practices), które zostały uznane za skuteczne i wartościowe w różnych branżach i kontekstach

czytaj więcej
mar 12, 2018
Kategoria:BLOG LEAN MANUFACTURING 

Geneza i rozwój filozofii Lean w Toyota są związane z wyjątkową historią firmy, która przekształciła się w jednego z największych i najbardziej efektywnych producentów samochodów na świecie.

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: lean management, lean manufacturing, lean w Toyota, początki lean, geneza lean, co to jest lean

 

czytaj więcej
lis 21, 2017
Kategoria:LEAN SIX SIGMA 

Jak znaleźć dobry temat na projekt usprawniający żeby zastosować metodę Lean Six Sigma i uzyskać certyfikację? Z tego rodzaju dylematem muszą się zderzyć wszystkie osoby chcące zdobyć certyfikat Green Belt oraz Black Belt.  Celem niniejszego artykułu jest udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących wyboru tematu na projekt usprawniający na potrzeby szkolenia i poznania metodyki, a także certyfikacji.

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: DMAIC, projekt six sigma, certyfikacja green belt , certyfikacja black belt, jaki projekt do certyfikacji, jaki temat projektu

czytaj więcej
paź 3, 2017
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE PROCESAMI 

 

Jednym z warunków koniecznych skutecznego zarządzania procesami jest rola Właściciela Procesu, którą należy ustanowić w przedsiębiorstwie. Właśnie roli Właściciela Procesu i kilku aspektom jej funkcjonowania w praktyce biznesowej został poświęcony niniejszy artykuł.

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: właściciel procesu rola, process owner, jak wyznaczyć właściciela procesu, uprawnienia właściciela procesu, kim jest właściciel procesu

czytaj więcej

Najbliższe szkolenia

facebook