Szkolenie DFSS (Design for Six Sigma)

Cel szkolenia:

Poznanie przez uczestników metody DFSS oraz związanych z nią narzędzi do projektowania nowych wyrobów/procesów

 

Opis szkolenia:

Design for Six Sigma (DFSS) umożliwia zaprojektowanie nowego wyrobu lub procesu na podstawie wymagań klienta z ustalonym z góry poziomem jakości np. 5 sigma, co odpowiada prawdopodobieństwu wystąpienia 230 defektów na milion możliwości. Jest to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu wymagań klientów i przełożeniu ich na konkretne parametry i specyfikacje wyrobu lub procesu i dogłębnemu rozumieniu zależności pomiędzy cechami wyrobu a parametrami procesu. Metodyka DFSS prowadzi krok po kroku przez poszczególne etapy projektowania oferując oryginalne narzędzia do wykorzystania na danym etapie prac. Poza szeregiem zaawansowanych narzędzi do modelowania statystycznego oraz prowadzenia eksperymentów statystycznych, metodyka DFSS oferuje również takie narzędzia jak QFD oraz narzędzia kreatywnego myślenia takie jak TRIZ. Zastosowanie tej metody nie tylko pozwala opracować wyrób lub proces spełniający wymagania klienta i odporny na błędy ale również optymalizować go pod kątem kosztowym

 

Korzyści:

  • Poznanie podstawowej terminologii związanej z DFSS;
  • Zrozumienie istoty metody DFSS i zasad jej zastosowania;
  • Pozyskanie wiedzy na temat metodyki przekładania wymagań klienta na parametry wyrobu/procesu;
  • Poznanie zaawansowanych narzędzi do modelowania statystycznego;
  • Zrozumienie zasad projektowania przy minimalnym koszcie wyrobu.

 

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy Produkcji, Liderzy, Managerowie, Inżynierowie Produkcji, Specjaliści ds. Kontroli Jakości, Dyrektorzy Jakości, Dyrektorzy i pracownicy działów R&D

 

Trener:

Doświadczony certyfikowany Master Black Belt

 

Czas trwania:

2 dni = 16 h

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma formę warsztatów w trakcie których uczestnicy poznają metodę DFSS i ćwiczą w praktyce poznane narzędzia na rzeczywistych przykładach

 


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe obejmują 80 stron i zawierają treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.

 


Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia

 

Program szkolenia:

 


Dzień 1

1.     Pojęcia i terminologia stosowana w DFSS - wprowadzenie 

2.     Algorytm projektu DFSS

3.     Zdefiniowanie wymagań klienta

4.     Model Kano oraz Quality Function Deployment (QFD)

5.     Określenie wymagań funkcjonalnych

6.     Opracowanie i wybór koncepcji rozwiązania

7.     Wykorzystanie metody TRIZ

8.     Opracowanie fizycznej struktury wybranego rozwiązania

9.     Opracowanie karty parametrów rozwiązania i ich rozwinięcie

10.   Ocena ryzyka z wykorzystaniem DFMEA/PFMEA

11.   Optymalizacja funkcji przeniesienia

 

Dzień 2

1.     Design for X

2.     Macierz ortogonalna Taguchi

3.     Technika Design of Experiments

4.     Funkcja strat Taguchi

5.     Taguchi Robust Design

6.     Metodologia odpowiedź powierzchni (Responce Surface)

7.     Określenie tolerancji (Tolerance design and tolerancing)

8.     Pilotaż oraz projektowanie prototypu

9.     Walidacja prototypu oraz produkcji

10.   Uruchomienie produkcji masowej

11.   Zarządzanie ryzykiem

 

Termin i lokalizacja

DFSS (Design for Six Sigma) online

ONLINE

18-19 sierpnia 2022
zapisz się na szkolenie

DFSS (Design for Six Sigma)

Warszawa

6 -7 października 2022
zapisz się na szkolenie

facebook