Szkolenie Hoshin Kanri

Cel szkolenia:

Poznanie podstaw metodyki Hoshin Kanri a także praktycznych aspektów jej wdrażania oraz funkcjonowania w przedsiębiorstwie oraz dodatkowych narzędzi niezbędnych we wdrażaniu strategii.

Opis szkolenia:

Hoshin Kanri jest metodą zarządzania strategicznego wymyśloną w Japonii, która pozwala powiązać strategiczne zamierzenia przedsiębiorstwa z działaniami operacyjnymi i ciągłym doskonaleniem. Pozwala ona w szybki i sprawny sposób reagować na zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa, planować kierunki rozwoju ,wyznaczać zadania do realizacji a także alokować do nich zasoby i monitorować postępy realizacji. Hoshin Kanri w japońskich firmach stało się centralnym punktem spajającym filozofie i metody zarządzania organizacji takie jak TQM, czy Lean Manufacturing z bieżącym realizowaniem procesów produkcji czy obsługi klientów. Pozwalało to skoordynować i ukierunkować działania doskonalące (kaizen) na kluczowych dla przyszłości firmy obszarach i sprawnie i na bieżąco kontrolować postępy w ich realizacji oraz szybko reagować na pojawiające się odchylenia


Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma formę warsztatu praktycznego w trakcie którego uczestnicy szkolenia poznają podstawy teoretyczne Hoshin Kanri, poznają praktyczne aspekty ich wdrażania i funkcjonowania oraz wykonują ćwiczenia praktyczne


Trener:

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania efektywnością oraz lean management.


Czas trwania:

2 dni - 16 h

 

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Geneza metody Hoshin Kanri
 2. Hoshin Kanri na tle metod planowania strategicznego 
 3. Zarządzanie przez cele (MBO) a Hoshin Kanri
 4. Zrównoważona karta wyników a Hoshin Kanri
 5. Ogólny model Hoshin Kanri 
 6. Odmiany modeli Hoshin Kanri (Babicha, Hutchinsa, Witcher&Butterworth, Shiby)
 7. Pojęcia i terminologia (Polityki, Catch ball, QCDE)
 8. Uzgadnianie wizji

Dzień 2

 1. Definiowanie celu rocznego 
 2. Koordynacja organizacji
 3. Ustanawianie celów strategicznych
 4. Rozwinięcie i uzgadnianie celów
 5. Kontrola realizacji celów
 6. Działania korygujące
 7. Arkusze i formularze wykorzystywane w Hosin kanri
 8. Techniki i metody wspierające hoshin kanri
 9. Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się

Termin i lokalizacja

Hoshin Kanri

Warszawa

19-20 lipiec 2022
zapisz się na szkolenie

facebook