Terminy

WYBIERZ TEMAT

 • General
 • Zarządzanie strategiczne:
  • Projektowanie i wdrażanie strategii
  • Balanced Scorecard
  • Hoshin Kanri
  • Zarządzanie przez cele
  • Analiza SWOT
  • Gra Strategiczna
 • Zarządzanie procesami:
 • Lean Six Sigma:
 • Lean Manufacturing:
 • Zarządzanie projektami:
  • Zarządzanie projektem dla praktyków
  • Zarządzanie projektami
  • Delegowanie i egzekwowanie zadań
  • Zarządzanie projektami dla kierownictwa
  • Psychologia zarządzania zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Komunikacja w projekcie i zespole
  • Zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Rozwiązywanie problemów:
  • Metody kreatywnego myślenia
  • Quality Function Deployment
  • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów
  • Automatyzacja procesów (BPMS)

TERMINY

Lean Six Sigma Yellow Belt

sesja 1: 25 - 26 październik 2021

sesja 2: 8 - 9 listopad 2021


czas trwania: 4 dni

Warszawa

start: 25 - 26 październik 2021
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt online

Sesja 1: 18 - 19 listopad 2021

Sesja 2: 29 - 30  listopad 2021

Czas trwania: 4 dni

ONLINE

start: 18 - 19 listopad 2021
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt online

sesja 1: 13-14 grudzień 2021

sesja 2: 10-11 styczeń 2022

 

Czas trwania: 4 dni

ONLINE

start: 13-14 grudzień 2021
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt online

sesja 1: 17 - 18 luty 2022

sesja 2: 1 -2 marzec 2022


czas trwania: 4 dni

ONLINE

start: 17 - 18 luty 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

sesja 1: 3-4 marzec 2022

sesja 2: 21-22 marzec 2022


czas trwania: 4 dni

 

Warszawa

start: 3 - 4 marzec 2022
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

facebook