Terminy

WYBIERZ TEMAT

 • General
 • Zarządzanie strategiczne:
  • Projektowanie i wdrażanie strategii
  • Balanced Scorecard
  • Hoshin Kanri
  • Zarządzanie przez cele
  • Analiza SWOT
  • Gra Strategiczna
 • Zarządzanie procesami:
 • Lean Six Sigma:
 • Lean Manufacturing:
 • Zarządzanie projektami:
  • Zarządzanie projektem dla praktyków
  • Zarządzanie projektami
  • Delegowanie i egzekwowanie zadań
  • Zarządzanie projektami dla kierownictwa
  • Psychologia zarządzania zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Komunikacja w projekcie i zespole
  • Zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Rozwiązywanie problemów:
  • Metody kreatywnego myślenia
  • Quality Function Deployment
  • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów
  • Automatyzacja procesów (BPMS)

TERMINY

Lean Six Sigma Green Belt online

Sesja 1: 9 - 10 wrzesień 2021
Sesja 2: 7 - 8 październik 2021
Sesja 3: 11 - 12 październik 2021
Sesja 4: 20 październik 2021
Sesja 5: 4 - 5 listopad 2021

Czas trwania: 9 dni

ONLINE

start: 9 - 10 wrzesień 2021
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 25 - 27 październik 2021
Sesja 2: 8 - 10 listopad 2021
Sesja 3: 24 - 26 listopad 2021

Czas trwania: 9 dni

Warszawa

start: 25 - 27 październik 2021
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt online

Sesja 1: 18-19 listopad 2021
Sesja 2: 29-30 listopad 2021
Sesja 3: 16-17 grudzień 2021
Sesja 4: 22-23 grudzień 2021

Czas trwania: 8 dni

 

ONLINE

start: 18-19 listopad 2021
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt online

Sesja 1: 13 - 14 grudzień 2021
Sesja 2: 10 - 11 styczeń 2022
Sesja 3: 24 - 25 styczeń 2022
Sesja 4: 31 styczeń - 1 luty 2022

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 13 - 14 grudzień 2021
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 3 - 4 marzec 2022
Sesja 2: 21 - 22 marzec 2022
Sesja 3: 7 - 8 kwiecień 2022
Sesja 4: 14 - 15 kwiecień 2022

Czas trwania: 8 dni

Warszawa

start: 3 - 4 marzec 2022
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

facebook