Terminy

WYBIERZ TEMAT

 • General
 • Zarządzanie strategiczne:
  • Projektowanie i wdrażanie strategii
  • Balanced Scorecard
  • Hoshin Kanri
  • Zarządzanie przez cele
  • Analiza SWOT
  • Gra Strategiczna
 • Zarządzanie procesami:
 • Lean Six Sigma:
 • Lean Manufacturing:
  • Lean w Produkcji
  • Lean w Usługach
  • Mapowanie Strumieni Wartości
  • 5S w praktyce
  • Podstawy TPM
  • Skuteczne zabezpieczenie przed błędami
  • Technika SMED
  • Analiza FMEA w praktyce
  • Doskonalenie przepływu produkcji
  • Problem Solving
  • Gra Lean
 • Zarządzanie projektami:
  • Zarządzanie projektem dla praktyków
  • Zarządzanie projektami
  • Delegowanie i egzekwowanie zadań
  • Zarządzanie projektami dla kierownictwa
  • Psychologia zarządzania zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Komunikacja w projekcie i zespole
  • Zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Rozwiązywanie problemów:
  • Metody kreatywnego myślenia
  • Quality Function Deployment
  • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów
  • Automatyzacja procesów (BPMS)

TERMINY

Problem Solving Online

ONLINE

1 - 2 lipiec 2021
zapisz się na szkolenie

Problem Solving Online

ONLINE

5 - 6 sierpień 2021
zapisz się na szkolenie

Problem Solving

Warszawa

16 - 17 wrzesień 2021
zapisz się na szkolenie

Problem Solving Online

ONLINE

25-26 listopad 2021
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

facebook