Jak pracujemy

Rozpoczynamy współpracę z klientem od ustalenia potrzeb klienta do których następnie dostosowujemy dalsze działania. Odbywa się to w trakcie rozmowy z klientem bądź kilku rozmów z Menadżerami wskazanymi przez klienta.
Rozmowa jest niezobowiązująca dla klienta i nic nie kosztuje. Jest natomiast niezwykle ważnym elementem na etapie rozpoczynania współpracy z klientem ponieważ pozwala na zgromadzenie niezbędnych informacji o wymaganiach i potrzebach organizacji. Rozmowa umożliwia również przeprowadzenie wstępnego przeglądu i diagnozy bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie w celu ustalenia głównych problemów oraz określenia najbardziej adekwatnych dla danej sytuacji i klienta metod oraz narzędzi.
Następnie nasi eksperci przygotowują mapę drogową oraz propozycję planu dalszych działań, który jest następnie prezentowany i omawiany z klientem. To co nas wyróżnia to nie tylko umiejętność projektowania i rekomendowania rozwiązań problemów ale również wsparcie w ich wdrażaniu w życie. Nasze wieloletnie doświadzenia z projektów wdrożniowych pozwalają nam metodycznie i bardzo sprawnie przeprowadzać naszych Klientów przez proces transformacji i wdrożenia zmian.

OGÓLNY MODEL WSPÓŁPRACY

facebook