Szkolenie Lean Six Sigma White Belt

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metody Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj).

Rola White Belt w Lean Six Sigma

Lean Six Sigma White Belt to osoba, która legitymuje się doświadczeniem biznesowym i wiedzą o procesach biznesowych, w których na co dzień uczestniczy. Współpracuje z Green Belts oraz Yellow Belts w ramach projektów usprawniających procesy, realizując przydzielone zadania projektowe. White Belt winien sprawnie posługiwać się w praktyce podstawowymi narzędziami Lean Six Sigma, dostrzegać i identyfikować marnotrawstwo, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów oraz zadowolenie klienta.

 

Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Zdobędziesz umiejętność mapowania oraz analizy przebiegu procesu
 • Poznasz zasady identyfikowania wymagań klientów procesu
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Nauczysz się identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz inne osoby zafascynowane Lean Six Sigma i nawiążesz nowe znajomości
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami

 

Adresaci szkolenia:


Specjaliści procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, specjaliści produkcji, logistyki, gospodarki remontowej, zapatrzenia, sprzedaży i dystrybucji, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, uczestnicy procesów biznesowych zaangażowani w projekty usprawniające.


Trener:

certyfikowany Master Black Belt z wieloletnim doświadczeniem projektowym i trenerskim


Czas trwania i organizacja szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni szkoleniowe - w sumie 16h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób podstawowe narzędzia Lean Six Sigma. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają cykl usprawniania procesów DMAIC (D-Define, M-Measure, A-Analyse, I-Improve, C-Control),  podstawy zarządzania procesami oraz najważniejsze narzędzia do doskonalenia procesów


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (70 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu wiedzy otrzymują certyfikat Lean Six Sigma WHITE BELT. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim.

Zdobyty certyfikat umożliwia dalsze podnoszenie wiedzy z zakresu LEAN SIX SIGMA w ramach kursów uzupełniających do poziomów YELLOW , GREEN oraz BLACK BELT


Zakres szkolenia:

 1.Lean Management – wprowadzenie
- Geneza Lean Manufacturing
- Podstawowe elementy filozofii Lean
- Idea ciągłego doskonalenia – KAIZEN
- Cele transformacji, ramy organizacyjne oraz kluczowe role i odpowiedzialności
2. Typy marnotrawstwa – 7 typów strat +1
- Klasyfikacja typów marnotrawstwa
- Przykłady typów marnotrawstwa
- Ćwiczenie – identyfikacja marnotrawstwa
3. Mapowanie strumienia wartości
- Zjawisko silosów w przedsiębiorstwach i jego konsekwencje
- Pojęcie i zasady identyfikacji strumienia wartości
- Technika mapowania Makigami
- Zasady ustalania czasów Lead Time oraz Cycle Time oraz Processing Time
- Ćwiczenie praktyczne
4. Analiza mapy strumienia wartości
- Identyfikacja wąskich gardeł oraz VA/NVA
- Takt Time oraz wykres Yamazumi
- Zasady balansowania procesu
5. Przegląd narzędzi i technik eliminacji marnotrawstwa (Kanban, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka, Standaryzacja, 5S)
6. Identyfikacja problemów
- Zasady identyfikacji problemów
- podstawowe błędy przy identyfikacji problemów i ich konsekwencje
- ustalanie priorytetów dla problemów - macierz Eisenhowera
7. Metody rozwiązywania problemów
- Cykl PDCA,
- Metoda 8D (osiem dyscyplin),
- Raport A3
- DMAIC
8. Wprowadzenie do Six Sigma
- Geneza Six Sigma
- Główne zasady i cele
- Model x-ów i y-ów
- fazy w cyklu DMAIC i typowe narzędzia
9. Proces i identyfikacja prosu
- Mapa SIPOC
- Ćwiczenie – SIPOC
10. Pozyskiwanie głosu Klienta
- Pojęcie VOC – Voice of Client/Customer
- Identyfikacja VOC – ćwiczenie
11. Zasady tworzenia mierników dla pomiaru procesu
- Rodzaje mierników
- Pojęcie CTQ oraz drzewo CTQ
- Plan zbierania danych – budowa i zawartość
12. Zasady ustalania przyczyn źródłowych problemu
- Podejście do identyfikacji potencjalnych przyczyn źródłowych
- Diagram Ishikawy
- Metoda 5Why
- Diagram Pareto
13. Opracowanie planu działań doskonalących
- Zasady generowania i oceny pomysłów usprawnień
- Planowanie działań
- Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
14. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
15. Test wiedzy

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

27-28 listopada 2023
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

ONLINE

21-22 grudnia 2023
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

18 - 19 stycznia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

ONLINE

12 - 13 lutego 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

6-7 marca 2024
zapisz się na szkolenie

facebook