Szkolenie Metoda SMED

Cele szkolenia:

Poznanie przez uczestników istoty SMED oraz poszczególnych kroków jej realizacji

 

Opis szkolenia:

Metoda szybkich przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die) należy do podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. SMED jest metodą wymyśloną i zastosowaną pierwotnie z ogromnymi sukcesami w koncernie Toyota, umożliwiając skrócenie czasu przezbrajania pras z 4 godzin do kilku minut. Taki jest też nadrzędny cel metody aby sprowadzić czas przezbrajania do liczby minut wyrażonych jednocyfrowo. Ogólnie rzecz biorąc czas przezbrajania stanowi stratę maszynową związaną z wyłączeniem maszyny w celu przestawienia maszyny na inny wyrób, co często wiąże się z wymianą narzędzia, wymianą wyposażenia, regulacjami, wykonaniem serii próbnych itp. Obecnie wiele firm produkcyjnych funkcjonuje w warunkach rynkowych w których musi produkować szeroki asortyment wyrobów zapewniając jednocześnie krótkie czasy realizacji zamówień, co skutkuje wieloma przezbrojeniami w trakcie zmiany roboczej. SMED pozwala znacząco zredukować poziom strat maszynowych poprzez podniesienie dostępności wykorzystania maszyn.

 

Korzyści:

 • Zrozumienie istoty koncepcji SMED i obszarów jej zastosowania
 • Poznanie kroków postępowania w SMED
 • Przećwiczenie SMED w trakcie symulacji

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane dla Pracowników i kierownictwa produkcji, Operatorów maszyn, Pracowników dozoru technicznego

 

Trener:

Trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie w usprawnianiu procesów produkcji

 

Czas trwania:

1 dzień = 8 h

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe mają objętość 40 stron i zawierają wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków.

 

Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat uczestnictwa

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie jest połączeniem teoretycznych wykładów z warsztatami, dzięki czemu uczestnicy mogą szybko wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadząjąc symulację procesu przezbrajania przechodząc przez poszczególne kroki metody.

 

Program szkolenia:

 1. Główne rodzaje strat maszynowych - przezbrojenie
 2. Istota i granice procesu przezbrajania
 3. Geneza SMED - Single Minute Exchange of Die
 4. Korzyści z zastosowania SMED
 5. Przykłady zastosowania SMED
 6. Podział operacji - Wewnętrzne oraz Zewnętrzne
 7. Procedura postępowania w SMED
 8. Zdefiniowanie stanu obecnego
 9. Rozdzielenie czynności wewnętrznych od zewnętrznych
 10. Redukcja czasu czynności wewnętrznych
 11. Udoskonalenie ustawiania - metoda jednego ruchu oraz jednego obrotu
 12. Redukcja czasu czynności zewnętrznych
 13. Symulacja procesu przezbrojenia

Termin i lokalizacja

facebook