Szkolenie MSA (Analiza Systemu Pomiarowego)

Cel szkolenia:

Poznanie przez uczestników metody MSA oraz związanych z nią narzędzi do oceny systemu pomiarowego

 

Opis szkolenia:

Analiza Systemu Pomiarowego (MSA) umożliwia ocenę systemu pomiarowego i wielkości błędu, które ten system pomiarowy wnosi do wyników. Jest to możliwe dzięki zidentyfikowaniu głównych komponentów wprowadzających zmienność do systemu pomiarowe. Obejmują one m.in. aparaturę kontrolno-pomiarową, operatorów wykonujących pomiary, procedury i instrukcje związane z mierzeniem, zasady doboru jednostek do próby, warunki otoczenia w którym odbywają się pomiary itp. Jest niezwykle ważne aby system pomiarowy był wolny od wszelkich zakłóceń ponieważ zniekształcają one rzeczywisty obraz rezultatów procesu w wyniku czego podejmowane są błędne i często kosztowne w skutkach decyzje. Zidentyfikowanie głównych komponentów zakłócających wyniki pomiarów pozwala następnie usprawnić system pomiarowy i wyeliminować lub ograniczyć wpływ danego komponentu na wyniki pomiarów. Jest to niezwykle ważne bowiem w oparciu o systemem pomiarowy monitorowane są wyniki procesu i dokonywane odbiory jakościowe wyrobów.

 

Korzyści:

  • Poznanie podstawowej terminologii związanej z MSA;
  • Poznanie istoty metody MSA i zasad jej zastosowania i głównych narzędzi towarzyszących,
  • Zdobycie umiejętności identyfikacji istotnych komponentów wpływających na zmienność wyników pomiarów,
  • Identyfikacja i zrozumienie powiązań głównych komponentów zmienności;
  • Poznanie narzędzi statystycznych wykorzystanych do oceny zmienności systemu pomiarowego dla danych ciągłych i atrybutowych
  • Poznanie kart kontrolnych dla danych ciągłych i atrybutowych i zasad ich zastosowania.

 

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy Produkcji, Liderzy, Managerowie, Inżynierowie Produkcji, Specjaliści ds. Kontroli Jakości, Dyrektorzy Jakości

 

Czas trwania szkolenia:

2 dni - 16 h

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma formę warsztatów w trakcie których uczestnicy poznają metodę MSA i ćwiczą w praktyce poznane narzędzia na rzeczywistych przykładach

 

Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe obejmują 80 stron i zawierają treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.

 

Program szkolenia:


Dzień 1

1.     Pojęcia i terminologia stosowana w MSA - wprowadzenie 

2.     Mierzenie jako proces

3.     Czynniki wprowadzające zakłócenia  i zmienność do systemu pomiarowego

4.     Zasady ustalania strategii i planowania systemu pomiarowego

5.     Przegląd problemów dotyczących pomiarów

6.     Niepewność systemu pomiarowego i podejście do analizy problemów

7.     Zasady oceny systemu pomiarowego - wytyczne

8.     Ocena zmienności systemu pomiarowegoDzień 2

1.     Ocena powtarzalności (Repeatability) i odtwarzalności (Reproducibility) systemu pomiarowego

2.     Metoda z wykorzystaniem rozstępu (Range Method)

3.     Metoda średnich i rozstępu (Average and Range Method)

4.     Metoda ANOVA (Analysis of Variance)

5.     Ocena stabilności systemu pomiarowego 

6.     Ocena odchyleń wyników pomiarów z wykorzystaniem kart kontrolnych

7.     Ocena linowości systemu pomiarowego

8.     Ocena systemu pomiarowego dla danych atrybutowych

Termin i lokalizacja

facebook