Szkolenie Problem Solving (Rozwiązywanie Problemów)

Cel szkolenia:

Poznanie skutecznych metod i narzędzi rozwiazywania problemów (problem solving) oraz narzędzi wspierających pracę grupową

 

Opis szkolenia:

Problem Solving - inaczej rozwiązywanie problemów , stanowi niezbędne kompendium wiedzy zarówno o metodykach jak i narzędziach pozwalających na skuteczne radzenie sobie z problemami występującymi w przedsiębiorstwie. Znajomość przydatnych metodyk oraz technik pozwala sprawnie przejść przez poszczególne etapy począwszy od zidentyfikowania i opisania problemu , poprzez jego analizę oraz wdrożenie i skończywszy na podsumowaniu uzyskanych rezultatów. Niezwykle ważnym aspektem rozwiązywania problemów jest również praca grupowa i moderowanie warsztatów z zespołem oraz narzędzia wspierająca facylitatora moderującego takie warsztaty. Niniejsze szkolenie stanowi kompendium wiedzy w zakresie rozwiązywania problemówKorzyści:

 • Poznanie usystematyzowanego sposobu identyfikacji i opisu problemów
 • Poznanie przydatnych narzędzi do analizy przyczyn i rozwiązywania problemów
 • Nauczenie się przydatnych metod kreatywnego myślenia
 • Poznanie narzędzi do priorytetyzacji problemów oraz oceny możliwych rozwiązań
 • Zdobycie wiedzy o skutecznym przygotowaniu i wdrażaniu w życie wypracowanych rozwiązańAdresaci szkolenia:

Specjaliści ds. Doskonalenia Procesów, Pracownicy i Kierownicy Działów Zarządzania Jakościa , Zarządzania Procesami, kierownicy projektów doskonalących.Certyfikacja:

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat Problem Solving FacilitatorMateriały szkoleniowe:

Materiały obejmujące 70 stron zawierające treść wykładu, ćwiczenia i case studiesMetodyka szkolenia:

Szkolenie ma formę interaktywnego warsztatu w trakcie którego uczestnicy wykonują ćwiczenia, pracują w grupach, analizują casy oraz biorą udział w dyskusjachTrener:

Doświadczony moderator i lider wielu warsztatów i projektów doskonalących procesy, konsultant oraz trener.

 

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Huston, mamy problem - czyli o pojęciu i tradycyjnych sposobach radzeniu sobie z problemami w przedsiębiorstwie
 2. Nazywamy rzeczy po imieniu - identyfikacja problemów w praktyce
 3. Opis problemu w praktyce
 4. Czy wszystkie problemy są jednakowo ważne? - przegląd i priorytetyzacja zidentyfikowanych problemów (macierz decyzyjna, macierz Eisenhowera)
 5. Przegląd i zastosowanie podstawowych narzędzi rozwiązywania problemów (Problem Solving) - PDCA, DMAIC, A3, 8D
 6. Analiza przyczyn źródłowych problemów - zastosowanie diagramu Ishikawy, 5Why
 7. Zastosowanie analizy Pareto
 8. Mapowanie procesów i zastosowanie map procesu do rozwiązywania problemów
 9. Arkusze kontrolne (check sheets) - zastosowanie w praktyce
 10. Histogram, Box Plot
 11. Diagram Pokrewieństwa (Affinity Diagram) - zastosowanie w praktyce
 12. Diagram Powiązań (Interrelationship Diagram) - zastosowanie w praktyce.


Dzień 2

 1. Diagram Drzewa (Tree Diagram) - zastosowanie w praktyce
 2. Diagram macierzowy (Matrix Diagram) - zastosowanie w praktyce
 3. Diagram Sieci Aktywności (Activity Network Diagram) - zastosowanie w praktyce
 4. Metoda TRIZ - ros. Теория решения изобретательских задач (Teoria Reszenija Izobretatielskich Zadacz)
 5. Burza mózgów - zastosowanie w praktyce
 6. Metoda Philips 6-3-5
 7. Technika Grupy Nominalnej
 8. Analiza Pola Sił (Force Field Analysis)
 9. Technika SCAMPER
 10. Opracowanie i ocena scenariuszy rozwiązań wybranych problemów
 11. Opracowanie planu działań i ustalenie odpowiedzialności za ich realizację
 12. Ustalenie zasad raportowania realizacji planu działań

Termin i lokalizacja

Problem Solving

Poznań

23-24 listopada 2023
zapisz się na szkolenie

Problem Solving

ONLINE

28-29 grudnia 2023
zapisz się na szkolenie

facebook