Szkolenie Podstawy TPM

Cel szkolenia:

Poznanie przez uczestników koncepcji TPM na poziomie pozwalającym na przygotowanie wdrożenia koncepcji w zakładzie

 

Opis szkolenia:

Metodologia Total Productive Maintenance (TPM), jest jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. TPM pozwala znacząco podnieść efektywność wykorzystania urządzeń oraz zwiększyć ich niezawodność. Umożliwia również wyeliminowanie marnotrawstwa i nieefektywności dzięki czemu możliwe jest znaczące obniżenie sumarycznych kosztów utrzymania maszyn i urządzeń. Kluczem do sukcesu filozofii TPM jest zaangażowanie pracowników wszystkich działów w utrzymanie maszyn i urządzeń w przeciwieństwie do podejścia tradycyjnego opierającego się tylko na pracownikach utrzymania ruchu. TPM pozwala radykalnie zmniejszyć straty maszynowe , głownie poprzez redukcję liczby awarii i nieplanowanych postojów

 

Korzyści:

  • Poznanie koncepcji TPM oraz jej głównych elementów,
  • Pozyskanie wiedzy na temat organizacji wdrożenia TPM w fabryce,
  • Poznanie wskaźników określających efektywność wykorzystania maszyn oraz eliminowania awarii,
  • Poznanie metod analizy danych i problemów,
  • Uzyskanie wiedzy na temat metod zarządzania ryzykiem związanego z parkiem maszynowym,
  • Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie.

 


Dla kogo?:

Pracownicy i kierownictwo produkcji, pracownicy służb utrzymania ruchu, Operatorzy maszyn, pracownicy dozoru technicznego, pracownicy służb jakości, pracownicy działów ciągłego doskonalenia.

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 h.

 

Trener:

Trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń oraz funkcjonowania w systemie szczupłego wytwarzania wraz z TPM.

 


Materiały szkoleniowe i certyfikacja:

Uczestnicy otrzymują 40 stronicowe materiały szkoleniowe wraz przydatnymi dodatkowymi materiałami oraz certyfikat uczestnictwa.Organizacja szkolenia:

Zajęcia mają formę warsztatową, zawierają dużą ilość ćwiczeń, przykładów oraz studiów przypadku.

 


Program szkolenia

1.Czym jest Total Productive Maintenance - wprowadzenie
2.Tradycyjne podejście od utrzymania i konserwacji a TPM - cele i korzyści wdrażania TPM - omówienie, ćwiczenie
3.Główne typy strat maszynowych i ich identyfikacja - wprowadzenie, ćwiczenie
4. Efektywność wykorzystania urządzeń -  zastosowanie wskaźnika Overall Equipment Efficiency (OEE) - omówienie, ćwiczenie.
5.Filary TPM - omówienie
6.Zasady oraz przebieg wdrożenia systemu obsługi planowej:
- Podejście do wdrożenia planowanego utrzymania ruchu
- Idea i zasady obsługi prewencyjnej (Preventive Maintenance)
- Idea i zasady obsługi profilaktycznej (Predictive Maintenance)
- Jakość obsługi maszyn (Quality Maintenance)
7.Tworzenie systemu obsługi planowej - ćwiczenie
8.Obsługa Autonomiczna (Autonomous Maintenance)
- Angażowanie operatorów w obsługę maszyn,
- Fazy wdrożenia obsługi autonomicznej
9.Rola czynnika ludzkiego w utrzymaniu i konserwacji maszyn - omówienie, dyskusja
10.Budowanie zespołów TPM
- Skład Zespołów, role uczestników
- Ciągłe doskonalenie obsługi w ramach Kaizen
11.Typowe mierniki TPM - MTBF, MTTR i inne - omówienie , ćwiczenie
12.Wdrożenie TPM w firmie:
- Etapy wdrożenia TPM w firmie,
- Struktura programu TPM,
- Nakłady czasowe i finansowe.
13.Podsumowanie szkolenia

Termin i lokalizacja

facebook