REFERENCJE

HORTEX HOLDING SA 2

" ... Pan Andrzej Jóźwiak reprezentujący firmę OPEN HORIZON Training Consulting z Poznania przeprowadził szkolenie Podstawy Lean Manufacturing w którym wzięli udział pracownicy średniego szczbla kierowniczego oraz wykonawczego naszych zakładów produkcyjnych. ... Poprzez analizę przypadków oraz gry symulacyjne trener wyjaśniał praktyczne wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w procesie produkcyjnym . Warsztaty .... były wartościowe pod względem merytorycznym. Osoby uczestniczące w szkoleniu ... były zadowolone z dostarczonej wiedzy oraz narzędzi do wykorzystania w swojej codziennej pracy."


Dyrektor ds. Zarządzania
Zasobami Ludzkimi


HORTEX HOLDING SA

"Firma Open Horizon zrealizowała szkolenia rzetelnie i terminowo, co znalazło odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach uczestników szkolenia..."
"... Bardzo pozytywnie oceniamy fakt, iż motodologia szkoleniowa stosowana przez Open Horizon, kładzie nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności, co znajduje odezwierciedlenie w dużej efektywności szkolenia.. ."


Dyrektor Zakładu


KRUK SA

"Firma KRUK SA będąc organizatorem cyklu szkoleniowego LSS Green Belt, rekomenduje wszystkim zainteresowanym współpracę z firmą Open Horizon Training Consulting w zakresie profesjonalnie przygotowanych szkoleń warsztatowych, które z pewnością spełnią oczekiwania najbardziej wymagających uczestników. ..."
"... W aspekcie organizacyjnym wzorowy partner do współpracy - pełen profesjonalizm. Szkolenie prowadzone w tempie dopasowanym do grupy oraz w zgodzie ze zgłoszonymi przez uczestników potrzebami. Dziękuję za efektywnie spędzony czas!"

 

Kierownik Departamentu Procesów i Projektów


FM BANK SA

"W okresie od lutego do maja 2013 roku Pan Andrzej Jóźwiak, reprezentujący firmę Open Horizon z Poznania kierował projektem analizy i optymalizacji procesu udzielania kredytów dla firm (produkty Biznes Kredyt i Szybki Biznes Kredyt) w FM Banku. Celem projektu było opracowanie rekomendacji usprawnień w procesie, które pozwoliłby radykalnie usprawnić funkcjonowanie obecnego procesu z perspektywy organizacji FM Banku a także oczekiwań naszych klientów.(...)
(...) Projekt zakończył się pełnym sukcesem i dostarczył Dyrekcji i Zarządowi FM BANKU wielu niezwykle cennych rekomendacji usprawnień obecnego procesu. Równocześnie projekt zbudował podstawy procesowego postrzegania współpracy poszczególnych Departamentów w naszym Banku i jej ciągłego doskonalenia. (...)
(...)Chciałbym zarekomendować Państwu usługi Pana Andrzeja Jóźwiaka z firmy Open Horizon z Poznania, który dał się poznać jako rzetelny i profesjonalny konsultant dysponujący zarówno gruntowną wiedzą i doświadczeniem w obszarze analizy procesów biznesowych a także z bankowości."


Wice Prezes
Dyrektor Sprzedaży
FM BANK SA


POCZTA POLSKA SA

"Szkolenie miało formę warsztatów, które były tak przygotowane żeby maksymalnie aktywizować uczestników szkolenia. Było to możliwe poprzez oryginalna formułę szkolenia, w której zostały wykorzystane symulacje procesu, liczne ćwiczenia zespołowe i indywidualne, gry oraz analizy studiów przypadku. (...) Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone. Trener profesjonalnie przygotował materiały szkoleniowe oraz materiały do ćwiczeń, z uwzględnieniem procesów funkcjonujących w naszej organizacji. (...) Trener wykorzystywał w trakcie szkolenia bardzo ciekawe przykłady z praktyki. Również odpowiedzi udzielone przez Trenera na pytania uczestników dotyczące omawianych narzędzi były wyczerpujące i wartościowe pod względem merytorycznym. (...)
(...) Pragnę zarekomendować Państwu trenera Pana Andrzeje Jóźwiaka oraz firmę Open Horizon Training Consulting, jako sprawdzoną, profesjonalną i rzetelną firmę szkoleniową."Zastępca Dyrektora
Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Poczta Polska SA


KINGSPAN ENVIRONMENTAL

"Pragnę wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z Open Horizon Training Consulting w zakresie realizacji szkoleń z zakresu 5S oraz FMEA.(...) Szkolenia objęły w sumie 20 osób i zostały przeprowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim. (...) Szkolenia były perfekcyjnie przygotowane i przeprowadzone, zarówno pod katem materiałów szkoleniowych, pomysłowych ćwiczeń oraz omawianych przykładów. Bardzo oryginalnie i ciekawie przygotowany materiał i dane do ćwiczeń pozwoliły uczestnikom nie tylko poznać omawiane narzędzia ale również praktycznie przećwiczyć ich zastosowanie. (...)
(...) Pragnę zarekomendować firmę Open Horizon Training Consulting jako jako sprawdzoną, profesjonalną i rzetelna firmę szkoleniową."Kierownik ds. BHP
Kingspan Environmental Sp. z o.o.


DORADZTWO PERSONALNE SET

"Tematyka szkoleń (...) dotyczyła wykorzystania metodyki i narzędzi Lean Manufacturing w doskonaleniu zarządzania produkcją. (...) Pragniemy podkreślić, że Pan Andrzej Jóźwiak wykazał się niezwykłą starannością i rzetelnością , zarówno na etapie konstruowania autorskiego programu, jak też w czasie realizacji szkoleń. To, co z pewnością charakteryzuje Trenera to niewątpliwie wysokie zdolności komunikacyjne oraz umiejętność prezentowania niejednokrotnie skomplikowanych zagadnień teoretycznych poprzez zrozumiałe i trafne rozwiązania praktyczne.
Z całym przekonaniem możemy polecić Pana Andrzeja Jóźwiaka , jako doświadczonego i kreatywnego realizatora szkoleń i warsztatów."


Doradztwo Personalne SET


STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

"Zajęcia były prowadzone profesjonalnie, z uwzględnieniem potrzeb uczestników, dostosowane do bezpośrednich oczekiwań. Prowadzący był dobrze przygotowany do zajęć oraz efektywnie wykorzystywał czas szkoleniowy. Materiał szkoleniowy w pełni uwzględniał nasze potrzeby. Kadra Kierownicza Straży Miejskiej w Gdańsku pozytywnie ocenia współprace z Panem Andrzejem Jóźwiakiem rekomendując go jako profesjonalnego szkoleniowca."


Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku


WHEELABRATOR

"Pragnę wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z Open Horizon w zakresie szkoleń Lean Six Sigma Green Belt.
Przeprowadzone przez Państwa szkolenie było przygotowane i zrealizowane nadzwyczaj sprawnie i profesjonalnie.
Co warte podkreślenia szkolenie było niezwykle praktyczne i poza niezbędną teorią koncentrowało się na jej zastosowaniu w codziennej praktyce."


Dyrektor Generalny


SGS

" Prowadzone przez OPEN HORIZON szkolenia z LEAN SIX SIGMA są realizowane terminowo przy zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej i organizacyjnej. Stosowane przez OPEN HORIZON metody prowadzenia szkolenia pozwalają zapewnić elektywny transfer wiedzy do uczestników poprzez wykorzystywanie m.in. praktycznych przykładów, analiz przypadków, ćwiczeń oraz dyskusji w grupach."

Dyrektor Branży Systems&Services Certification


VULCAN

"W okresie od kwietnia do czerwca 2011 Pan Andrzej Jóźwiak reprezentujący firmę Open Horizon z Poznania przeprowadził dla naszej firmy szkolenia nt. Zarządzanie Projektami - podstawy podejścia procesowego. Szkoleniami został objęty Zarząd oraz Dyrekcja firmy VULCAN, a także Product Managerowie i Analitycy - w sumie 23 osoby. Tematyka szkoleń dotyczyła praktycznych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania procesami w organizacji realizującej projekty informatyczne. W trakcie szkoleń zostały również przedstawione i zastosowane podstawowe narzędzia doskonalenia procesów. Szkolenia były tak zorganizowane, że realizując ćwiczenia budowaliśmy w trakcie szkolenia system zarządzania procesami realizowanymi aktualnie w naszej firmie i analizowaliśmy przyczyny rzeczywistych problemów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonych szkoleń zarówno oceniając ich stronę merytoryczną jak również organizacyjną. Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm i ogromne doświadczenie praktyczne trenera, jego komunikatywność i doskonały kontakt z grupą, a także aktywizująca uczestników formuła szkolenia. Z pewnością zdobyta w trakcie szkoleń wiedza zostanie owocnie wykorzystana w naszej organizacji."

 

Dyrektor Pionu IT


Jak szkolenie z zarządzania projektami może pomóc Twojej firmie?

Aby przedsiębiorstwo bez przerwy się rozwijało, należy zadbać o efektywność każdego z procesów. Jednym z ważnych kroków jest zarządzanie projektami, a dokładnie optymalne rozdysponowanie posiadanych zasobów. Przedsiębiorstwa mogą trafić tutaj na wiele przeszkód. Na czym one polegają i jak je przezwyciężyć?

Zarządzanie projektami biznesowymi - co może się nie udać?

Zdarza się, że problemem, z którym borykają się przedsiębiorstwa, jest niedostateczna kreatywność i innowacyjność pracowników. Przeważnie jednak trudności polegają na czymś innym. Czasem bowiem, mimo efektywnej, kreatywnej ekipy, firma trafia na takie przeszkody, jak np.:

  • problemy z porównaniem poszczególnych projektów

Bez przyjęcia jasnych kryteriów, bardzo trudno jest dokonać takiego porównania. Najpierw przedsiębiorstwa muszą wyróżnić priorytetowe kwestie, na podstawie których takie rozróżnienie będzie można przeprowadzić.

  • niewłaściwa kolejność realizacji projektów

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami muszą wiedzieć, które z nich wymagają natychmiastowej realizacji, a które można odłożyć na potem. To ważne, bo w efekcie można skupić środki przedsiębiorstwa na zadaniach aktualnie najbardziej palących i wymagających uwagi.

  • brak efektywności w realizacji projektów

Stagnacja? Problem, który trudno "przeskoczyć"? Brak twórczej atmosfery? Podczas realizowania projektu biznesowego mogą pojawić się różne bariery, negatywnie wpływające na efektywność procesu.

  • brak umiejętności zarządzania projektem i dobrania właściwej metodyki

Ten problem niestety pojawia się bardzo często. Źle dobrana metodyka i brak doświadczenia w kreowaniu formalnych zasad, dotyczących zarządzania projektem to trudności, które nie pozwalają ustandaryzować tego procesu. To oczywiście przekłada się na mniejszą efektywność, bo w takim środowisku nie da się ustalić najskuteczniejszych rozwiązań.

Jak szkolenie z zarządzania projektami wpływa na działanie firmy?

Dzięki szkoleniom biznesowym tego typu można w prosty sposób zapobiec wyżej wypunktowanym błędom. Ekspercka wiedza i praktyczne podejście do tematu sprawiają, że uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę dotyczącą przejrzystego wprowadzania zmian oraz efektywnego realizowania projektów w przedsiębiorstwie. Możliwa staje się też rozsądniejsza alokacja posiadanych zasobów, jak też i rzeczowa priorytetyzacja aktualnie rozpoczętych lub planowanych projektów.

Szkolenia biznesowe z zarządzania projektami, jeśli przeprowadzone są przez specjalistów, służą zwiększaniu przewagi firmy nad jej konkurencją. Taki cel realizowany jest dzięki opracowaniu kultury zarządzania przedsiębiorstwem, która dynamicznie dopasowuje się do zmiennego środowiska oraz dzięki wdrażaniu takich projektów, które w danej sytuacji rynkowej mogą przynieść przedsiębiorstwu największe korzyści.

Kompleksowe szkolenia z zarządzania projektami wyposażają firmę w określone narzędzia, pozwalające planować, wdrażać zmiany, a następnie je weryfikować. Dzięki wiedzy przedsiębiorstwo wie, w jaki sposób oceniać opłacalność konkretnych projektów inwestycyjnych oraz jakie zasady prowadzenia dokumentacji projektowej należy stosować. Jest to więc cenna wiedza, którą można wykorzystać od razu, podczas codziennego funkcjonowania firmy.


Najbliższe szkolenia

facebook