Referencje

SGS

" Prowadzone przez OPEN HORIZON szkolenia z LEAN SIX SIGMA są realizowane terminowo przy zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej i organizacyjnej. Stosowane przez OPEN HORIZON metody prowadzenia szkolenia pozwalają zapewnić elektywny transfer wiedzy do uczestników poprzez wykorzystywanie m.in. praktycznych przykładów, analiz przypadków, ćwiczeń oraz dyskusji w grupach."

Dyrektor Branży Systems&Services Certification


VULCAN

"W okresie od kwietnia do czerwca 2011 Pan Andrzej Jóźwiak reprezentujący firmę Open Horizon z Poznania przeprowadził dla naszej firmy szkolenia nt. Zarządzanie Projektami - podstawy podejścia procesowego. Szkoleniami został objęty Zarząd oraz Dyrekcja firmy VULCAN, a także Product Managerowie i Analitycy - w sumie 23 osoby. Tematyka szkoleń dotyczyła praktycznych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania procesami w organizacji realizującej projekty informatyczne. W trakcie szkoleń zostały również przedstawione i zastosowane podstawowe narzędzia doskonalenia procesów. Szkolenia były tak zorganizowane, że realizując ćwiczenia budowaliśmy w trakcie szkolenia system zarządzania procesami realizowanymi aktualnie w naszej firmie i analizowaliśmy przyczyny rzeczywistych problemów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonych szkoleń zarówno oceniając ich stronę merytoryczną jak również organizacyjną. Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm i ogromne doświadczenie praktyczne trenera, jego komunikatywność i doskonały kontakt z grupą, a także aktywizująca uczestników formuła szkolenia. Z pewnością zdobyta w trakcie szkoleń wiedza zostanie owocnie wykorzystana w naszej organizacji."

 

Dyrektor Pionu IT


STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

"Zajęcia były prowadzone profesjonalnie, z uwzględnieniem potrzeb uczestników, dostosowane do bezpośrednich oczekiwań. Prowadzący był dobrze przygotowany do zajęć oraz efektywnie wykorzystywał czas szkoleniowy. Materiał szkoleniowy w pełni uwzględniał nasze potrzeby. Kadra Kierownicza Straży Miejskiej w Gdańsku pozytywnie ocenia współprace z Panem Andrzejem Jóźwiakiem rekomendując go jako profesjonalnego szkoleniowca."


Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku


WHEELABRATOR

"Pragnę wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z Open Horizon w zakresie szkoleń Lean Six Sigma Green Belt.
Przeprowadzone przez Państwa szkolenie było przygotowane i zrealizowane nadzwyczaj sprawnie i profesjonalnie.
Co warte podkreślenia szkolenie było niezwykle praktyczne i poza niezbędną teorią koncentrowało się na jej zastosowaniu w codziennej praktyce."


Dyrektor Generalny


DORADZTWO PERSONALNE SET

"Tematyka szkoleń (...) dotyczyła wykorzystania metodyki i narzędzi Lean Manufacturing w doskonaleniu zarządzania produkcją. (...) Pragniemy podkreślić, że Pan Andrzej Jóźwiak wykazał się niezwykłą starannością i rzetelnością , zarówno na etapie konstruowania autorskiego programu, jak też w czasie realizacji szkoleń. To, co z pewnością charakteryzuje Trenera to niewątpliwie wysokie zdolności komunikacyjne oraz umiejętność prezentowania niejednokrotnie skomplikowanych zagadnień teoretycznych poprzez zrozumiałe i trafne rozwiązania praktyczne.
Z całym przekonaniem możemy polecić Pana Andrzeja Jóźwiaka , jako doświadczonego i kreatywnego realizatora szkoleń i warsztatów."


Doradztwo Personalne SET


KINGSPAN ENVIRONMENTAL

"Pragnę wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z Open Horizon Training Consulting w zakresie realizacji szkoleń z zakresu 5S oraz FMEA.(...) Szkolenia objęły w sumie 20 osób i zostały przeprowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim. (...) Szkolenia były perfekcyjnie przygotowane i przeprowadzone, zarówno pod katem materiałów szkoleniowych, pomysłowych ćwiczeń oraz omawianych przykładów. Bardzo oryginalnie i ciekawie przygotowany materiał i dane do ćwiczeń pozwoliły uczestnikom nie tylko poznać omawiane narzędzia ale również praktycznie przećwiczyć ich zastosowanie. (...)
(...) Pragnę zarekomendować firmę Open Horizon Training Consulting jako jako sprawdzoną, profesjonalną i rzetelna firmę szkoleniową."Kierownik ds. BHP
Kingspan Environmental Sp. z o.o.


KRUK SA

"Firma KRUK SA będąc organizatorem cyklu szkoleniowego LSS Green Belt, rekomenduje wszystkim zainteresowanym współpracę z firmą Open Horizon Training Consulting w zakresie profesjonalnie przygotowanych szkoleń warsztatowych, które z pewnością spełnią oczekiwania najbardziej wymagających uczestników. ..."
"... W aspekcie organizacyjnym wzorowy partner do współpracy - pełen profesjonalizm. Szkolenie prowadzone w tempie dopasowanym do grupy oraz w zgodzie ze zgłoszonymi przez uczestników potrzebami. Dziękuję za efektywnie spędzony czas!"

 

Kierownik Departamentu Procesów i Projektów


FM BANK SA

"W okresie od lutego do maja 2013 roku Pan Andrzej Jóźwiak, reprezentujący firmę Open Horizon z Poznania kierował projektem analizy i optymalizacji procesu udzielania kredytów dla firm (produkty Biznes Kredyt i Szybki Biznes Kredyt) w FM Banku. Celem projektu było opracowanie rekomendacji usprawnień w procesie, które pozwoliłby radykalnie usprawnić funkcjonowanie obecnego procesu z perspektywy organizacji FM Banku a także oczekiwań naszych klientów.(...)
(...) Projekt zakończył się pełnym sukcesem i dostarczył Dyrekcji i Zarządowi FM BANKU wielu niezwykle cennych rekomendacji usprawnień obecnego procesu. Równocześnie projekt zbudował podstawy procesowego postrzegania współpracy poszczególnych Departamentów w naszym Banku i jej ciągłego doskonalenia. (...)
(...)Chciałbym zarekomendować Państwu usługi Pana Andrzeja Jóźwiaka z firmy Open Horizon z Poznania, który dał się poznać jako rzetelny i profesjonalny konsultant dysponujący zarówno gruntowną wiedzą i doświadczeniem w obszarze analizy procesów biznesowych a także z bankowości."


Wice Prezes
Dyrektor Sprzedaży
FM BANK SA


POCZTA POLSKA SA

"Szkolenie miało formę warsztatów, które były tak przygotowane żeby maksymalnie aktywizować uczestników szkolenia. Było to możliwe poprzez oryginalna formułę szkolenia, w której zostały wykorzystane symulacje procesu, liczne ćwiczenia zespołowe i indywidualne, gry oraz analizy studiów przypadku. (...) Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone. Trener profesjonalnie przygotował materiały szkoleniowe oraz materiały do ćwiczeń, z uwzględnieniem procesów funkcjonujących w naszej organizacji. (...) Trener wykorzystywał w trakcie szkolenia bardzo ciekawe przykłady z praktyki. Również odpowiedzi udzielone przez Trenera na pytania uczestników dotyczące omawianych narzędzi były wyczerpujące i wartościowe pod względem merytorycznym. (...)
(...) Pragnę zarekomendować Państwu trenera Pana Andrzeje Jóźwiaka oraz firmę Open Horizon Training Consulting, jako sprawdzoną, profesjonalną i rzetelną firmę szkoleniową."Zastępca Dyrektora
Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Poczta Polska SA


HORTEX HOLDING SA

"Firma Open Horizon zrealizowała szkolenia rzetelnie i terminowo, co znalazło odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach uczestników szkolenia..."
"... Bardzo pozytywnie oceniamy fakt, iż motodologia szkoleniowa stosowana przez Open Horizon, kładzie nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności, co znajduje odezwierciedlenie w dużej efektywności szkolenia.. ."


Dyrektor Zakładu


HORTEX HOLDING SA 2

" ... Pan Andrzej Jóźwiak reprezentujący firmę OPEN HORIZON Training Consulting z Poznania przeprowadził szkolenie Podstawy Lean Manufacturing w którym wzięli udział pracownicy średniego szczbla kierowniczego oraz wykonawczego naszych zakładów produkcyjnych. ... Poprzez analizę przypadków oraz gry symulacyjne trener wyjaśniał praktyczne wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w procesie produkcyjnym . Warsztaty .... były wartościowe pod względem merytorycznym. Osoby uczestniczące w szkoleniu ... były zadowolone z dostarczonej wiedzy oraz narzędzi do wykorzystania w swojej codziennej pracy."


Dyrektor ds. Zarządzania
Zasobami Ludzkimi


Najbliższe szkolenia

facebook