Transformacja Lean w przedsiębiorstwie

Transformacja Lean w przedsiębiorstwie

Lean Manufacturing stał się kluczem do sukcesu wielu firm produkcyjnych, z których najbardziej spektakularny to sukces koncernu Toyota. Toyota na przestrzeni niemal 40 lat wypracowała unikalny system produkcyjny, który pozwolił jej na początku lat 80. nawiązać równorzędną walkę konkurencyjną z koncernami amerykańskimi a później zająć pozycję lidera. Kluczem do sukcesu była jakość dostarczanych produktów, elastyczność w zakresie sterowania produkcją, szybkość wytwarzania i wydajność, które nie miały sobie równych.

Rozwiązania stosowane z powodzeniem na szeroką skalę w koncernie Toyota stały się punktem odniesienia dla firm produkcyjnych z wielu innych branż. Dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Manufacturing, takich jak: Just in Time - dokładnie na czas, Heijunka - poziomowanie obciążenia produkcji, Kaizen - oznaczający ciągłe doskonalenia, TPM - w zakresie obsługi bieżącej i utrzymania urządzeń - wielu firmom udało się przekształcić doskonałość na poziomie realizowanych procesów w atut strategiczny. Również i Twoja firma może osiągnąć pozycję lidera – wystarczy, że Twoi pracownicy skorzystają z bogatej oferty prowadzonych przez nas szkoleń, m.in. z zakresu Lean Manufacturing.

Umiejętność likwidowania źródeł marnotrawstwa i eliminowania zbędnych działań, redukowania kosztów, eliminowania przyczyn błędów mających wpływ na jakość, usuwania ograniczeń i barier podnoszenia produktywności jest dziś niezbędna każdej organizacji, niezależnie od jej profilu działalności. Uzyskanie takich kompetencji możliwe jest poprzez specjalistyczne szkolenie kadry.

 

Korzyści z zastosowania koncepcji Lean Manufacturing:

 1. Osiągnięcie wymiernych i mierzalnych efektów usprawnień procesów w postaci np. redukcji kosztów procesu, skrócenia czasu realizacji procesu, redukcji reklamacji itp.
 2. Zapewnienie satysfakcji klienta zewnętrznego oraz wewnętrznego;
 3. Kierowanie projektem usprawnień przez doświadczonych i profesjonalnych project managerów;
 4. Transfer wiedzy do zespołu projektowego klienta co pozwala podobne przedsięwzięcia prowadzić w przyszłości samodzielnie przez klienta;
 5. Przygotowanie merytoryczne oraz szkolenie kadry do funkcjonowania w ramach systemu ciągłego doskonalenia;
 6. Uniknięcia ryzyka popełniania błędów i zakończenia wdrożenia niepowodzeniem;
 7. Sprawne wprowadzenie kluczowych projektów usprawnień w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą firmy Open Horizon. Dzięki naszym usługom i szkoleniom Twoja firma złapie wiatr w żagle!

Oferowane usługi obejmują:

 • Wsparcie i doradztwo w transformacji Lean;
 • Realizacja audytów w celu określenia procesów lub obszarów organizacji o dużym potencjale usprawnień;
 • Prowadzenie warsztatów kaizen w celu wypracowania rozwiązań usprawniających procesy;
 • Analiza przyczyn źródłowych problemów zidentyfikowanych w organizacji;
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie wdrażania narzędzi Lean Manufacturing;
 • Projektowanie i przeprowadzanie symulacji funkcjonowania projektowanych rozwiązań usprawniających;
 • Realizacja szkoleń w zakresie narzędzi i technik Lean Manufacturing dla pracowników wszystkich szczebli zarządzania.

 

 OFEROWANE SZKOLENIA

 
 • Szkolenie Podstawy Lean w Produkcji
 • Szkolenie Mapowanie Strumienia Wartości
 • Master of Lean w Produkcji
 • Szkolenie 5S w praktyce
 • Master of Lean w Usługach
 • Szkolenie Metoda SMED
 • Szkolenie Podstawy TPM
 • Szkolenie Problem Solving
 • Szkolenie FMEA - analiza w praktyce
 • Szkolenie Podstawy Lean w Usługach
 •  

  facebook

  ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań
  +48 61 666 13 74 biuro@openhorizon.com.pl