Szkolenie Metoda SMED

Cele szkolenia:

 

Poznanie przez uczestników istoty SMED oraz poszczególnych kroków jej realizacji

 

Opis szkolenia:

Metoda szybkich przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die) należy do podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. SMED jest metodą wymyśloną i zastosowaną pierwotnie z ogromnymi sukcesami w koncernie Toyota, umożliwiając skrócenie czasu przezbrajania pras z 4 godzin do kilku minut. Taki jest też nadrzędny cel metody aby sprowadzić czas przezbrajania do liczby minut wyrażonych jednocyfrowo. Ogólnie rzecz biorąc czas przezbrajania stanowi stratę maszynową związaną z wyłączeniem maszyny w celu przestawienia maszyny na inny wyrób, co często wiąże się z wymianą narzędzia, wymianą wyposażenia, regulacjami, wykonaniem serii próbnych itp. Obecnie wiele firm produkcyjnych funkcjonuje w warunkach rynkowych w których musi produkować szeroki asortyment wyrobów zapewniając jednocześnie krótkie czasy realizacji zamówień, co skutkuje wieloma przezbrojeniami w trakcie zmiany roboczej. SMED pozwala znacząco zredukować poziom strat maszynowych poprzez podniesienie dostępności wykorzystania maszyn.

 

Korzyści:

 • Zrozumienie istoty koncepcji SMED i obszarów jej zastosowania
 • Poznanie kroków postępowania w SMED
 • Przećwiczenie SMED w trakcie symulacji

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane dla Pracowników i kierownictwa produkcji, Operatorów maszyn, Pracowników dozoru technicznego

 

Trener:

Trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie w usprawnianiu procesów produkcji

 

Czas trwania:

1 dzień = 8 h

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe mają objętość 40 stron i zawierają wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków.

 

Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat uczestnictwa

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie jest połączeniem teoretycznych wykładów z warsztatami, dzięki czemu uczestnicy mogą szybko wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadząjąc symulację procesu przezbrajania przechodząc przez poszczególne kroki metody.

 

Program szkolenia:

 1. Główne rodzaje strat maszynowych - przezbrojenie
 2. Istota i granice procesu przezbrajania
 3. Geneza SMED - Single Minute Exchange of Die
 4. Korzyści z zastosowania SMED
 5. Przykłady zastosowania SMED
 6. Podział operacji - Wewnętrzne oraz Zewnętrzne
 7. Procedura postępowania w SMED
 8. Zdefiniowanie stanu obecnego
 9. Rozdzielenie czynności wewnętrznych od zewnętrznych
 10. Redukcja czasu czynności wewnętrznych
 11. Udoskonalenie ustawiania - metoda jednego ruchu oraz jednego obrotu
 12. Redukcja czasu czynności zewnętrznych
 13. Symulacja procesu przezbrojenia

Termin i lokalizacja

Metoda SMED

Poznań

12 marzec 2019
zapisz się na szkolenie

Metoda SMED

Warszawa

18 kwiecień 2019
zapisz się na szkolenie

Metoda SMED

Poznań

14 maj 2019
zapisz się na szkolenie

facebook