BLOG - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

kwi 23, 2021
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE PROJEKTAMI 

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie to proces planowania, wdrażania i kontrolowania zmian mających na celu wprowadzenie nowych strategii, procedur, technologii lub struktur organizacyjnych.

 autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: role w zarządzaniu zmianą, zarządzanie projektami, role w projekcie, przebieg zmiany, model zmiany, przebieg transformacji, organizacja projektu, jak zorganizować projekt. 

czytaj więcej
wrz 29, 2020
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE PROJEKTAMI 

Popularnym sposobem zarządzania projektami są tzw. metody zwinne (agile), spośród których jedną z najbardziej znanych jest SCRUM. Poniższy artykuł przybliża nieco podstawowe pojęcia i zasady zastosowania SCRUM.

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: zarządzanie zmianą, metody zwinne, agile i Scrum, zarządzanie projektem Scrum, co to jest Scrum

czytaj więcej
wrz 14, 2020
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE PROJEKTAMI 

Zarządzanie projektami to dziedzina, która ewoluowała przez lata, a wraz z nią rozwijały się najlepsze praktyki (best practices), które zostały uznane za skuteczne i wartościowe w różnych branżach i kontekstach

czytaj więcej

Najbliższe szkolenia

facebook