BLOG - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

gru 6, 2023
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE STRATEGICZNE 

Lean management to koncepcja zarządzania całą firmą: przedsiębiorstwem produkcyjnym, handlowym, usługowym, biurem i stanowi rozszerzenie popularnej koncepcji lean manufacturing, która skupiała się wyłącznie na optymalizacji procesu produkcyjnego w firmie. W poniższym artykule przedstawimy aż 10 sekretów strategii przedsiębiorstw, które stosując zasady lean managementu, odniosły sukces biznesowy. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
paź 1, 2023
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE STRATEGICZNE 

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, zarządzanie strategiczne jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Odpowiednie narzędzia i metody analizy są konieczne do efektywnego zarządzania. Jednymi z najbardziej uznanych narzędzi w tej dziedzinie są metody SWOT i TOWS. Niniejszy artykuł ma na celu głębokie zrozumienie tych narzędzi, z naciskiem na ich praktyczne zastosowanie w kontekście pozyskania i rozwoju zasobów oraz wykorzystania szans rynkowych.

słowa kluczowe: SWOT, SWOT/TOWS, szanse, zagrożenia, analiza strategiczna, jak opracować strategię, analiza SWOT, silne strony, słabości przedsiębiorstwa

autor: Andrzej Jóźwiak

czytaj więcej
wrz 6, 2023
Kategoria:BLOG ZARZADZANIE STRATEGICZNE 

Czy funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez sformułowanej Misji i Wizji to dobry pomysł, szczególnie gdy rozpatrujemy dłuższy horyzont czasu?  Przecież Prezes i Członkowie Zarządu wiedzą, co trzeba robić...to po co im i firmie jeszcze Misja i Wizja. Czy nie jest to przypadkiem wymysł teorii zarządzania, który można pominąć i przeskoczyć? 

autor: Andrzej Jóźwiak

słowa kluczowe: strategia, strategia rozwoju, planowanie strategiczne, misja, wizja, misja przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne, strategiczne zarządzanie, cele strategiczne, mbo

czytaj więcej

Najbliższe szkolenia

facebook