wrz 29, 2020
Kategoria:: BLOG ZARZADZANIE PROJEKTAMI ZARZADZANIE PROCESAMI

Wprowadzanie zmian w firmie zawsze zaczyna się od opracowania odpowiedniego projektu. Wiele przedsiębiorstw zmaga się na tym polu ze sporymi trudnościami. Wynikają one często po prostu z tego, że każda firma dysponuje ograniczonymi zasobami, a sztuką jest rozdysponowanie ich we właściwy sposób. Codzienne trudności, które utrudniają rozwój przedsiębiorstwa, dotyczą też problemów z zarządzaniem procesami biznesowymi. Z czego wynikają te trudności i na czym polega właściwe zarządzanie projektami i procesami w firmie?

Kilka słów o wyzwaniach, które napotyka na swojej drodze przedsiębiorca

Jednym z istotnych problemów są tzw. silosy. Wynikają one z niewłaściwej komunikacji w firmie i przeważnie można je zauważyć w rozwiniętych przedsiębiorstwach, w których każdy z zespołów skupia się na odrębnym zadaniu. Brakuje wtedy poziomej koordynacji, co sprawia, że skuteczne zarządzanie procesami jest niezwykle utrudnione. Konkurowanie ze sobą poszczególnych grup oraz kolizja celów sprawia, że procesy są nieefektywne, trudno określić, w jakim stopniu poszczególni uczestnicy procesu wpływają na ich powodzenie, a środki są marnotrawione.

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami biznesowymi, to często spotykanym problemem jest brak kryteriów, pozwalających na szybkie porównanie procesów. Trudności dotyczą też priorytetyzacji procesów oraz efektywnej pracy nad projektami, czyli takiej, która charakteryzuje się odpowiednim poziomem formalizacji i korzysta ze sprawdzonej metodyki. Szkolenia z zarządzania projektami i z zarządzania procesami biznesowymi pozwalają zlikwidować wszystkie te bariery.

Czym charakteryzuje się dobre szkolenie - zarządzanie procesami i projektami biznesowymi w praktyce

W ramach szkoleń biznesowych z zarządzania projektami, wyróżnić można:

  • standardowe szkolenie Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Słuchacz takiego szkolenia uczy się m.in. jak projektować system zarządzania procesami, monitorować skuteczność procesów czy koordynować pracę Zespołów Procesowych.

  • szkolenie Mapowanie i Analiza Procesu

Na takich zajęciach przybliżane są zasady tworzenia map procesów. Dzięki wskazówkom ekspertów, możliwe jest metodyczne podejście do analizy, a więc stosowanie skutecznych technik mapowania, diagnozowanie i likwidowanie wąskich gardeł i szacowanie efektywności realizowanego procesu.

Z kolei szkolenia Zarządzanie Projektami Biznesowymi pozwalają nabyć słuchaczom zestaw praktycznych wskazówek, pozwalających prawidłowo zdefiniować projekt, rozdzielić role w organizacji i zbudować efektywnie działający zespół, skutecznie zaplanować jego pracę oraz kontrolować każdy etap realizacji projektu.

Żeby z sukcesem wprowadzić zmiany w firmie, warto poznać najskuteczniejsze praktyki, wykorzystywane w poszczególnych dziedzinach. Profesjonalne ośrodki szkoleniowe przybliżają tylko metody, które oparte są na sprawdzonych standardach oraz na latach doświadczenia. Szkolenia z zarządzania procesami i projektami biznesowymi powinny sprawić, że słuchacz jest aktywizowany oraz może przekonać się, jak konkretne metody działają w praktyce. W tym celu przeprowadza się dyskusje, ćwiczenia praktyczne oraz analizuje się case studies.

Najbliższe szkolenia

facebook