Szkolenie Zarządzanie Przez Cele

Cel szkolenia:

Uczestnicy nauczą się jak prawidłowo formułować cele biznesowe oraz jak zapewnić mierzalność celów. Poznają również metodyke kaskadowania celów na jednostki organizacyjne, zespoły oraz pracowników. Dowiedzą się jak również w jaki sposób uzgadniać cele pomiedzy pracownikiem a przełożonym oraz sposoby egzekwowania realizacji wyznaczonych celów.

Opis szkolenia:

Zarządzanie przez cele jest niezwykle ciekawą metodą zarządzania przedsiębiorstwem, której zasady sformułował jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku guru zarządzania Peter Drucker. Pozawala ona Zarządowi ukierunkować działania całego przedsiębiorstwa i przekazać wytyczne w postaci celów i zadań w głąb struktury organizacyjnej do ich wykonawców. Pomimo, że metoda ta ma dość długą historię , jej praktyczne zastosowanie często napotyka na problemy lub nie funkcjonuje prawidłowo. Z całą pewnością Zarządzanie przez cele nie jest metodą mechanistyczną, skupiającą się wyłącznie na twardych regułach uszczegóławiania celów i ich mierników ale również koncentruje się na tzw. aspektach miękkich, związanych z komunikowaniem celów i ich uzgadnianiem. W trakcie naszego szkolenia obydwa te kluczowe aspekty zostaną uwzględnione


Adresaci szkolenia:

Kierownicy, Menadżerowie i Dyrektorzy Działów/Departamentów.


Trener:

Ekspert z wieloletnią praktyką w zakresie wdrażania systemów zarządzania efektywnością i doświadczeniem trenerskim.


Czas trwania szkolenia:

1 dzień = 8 godzin


Lokalizacja:

Ośrodek szkoleniowy


Certyfikaty:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat uczestnictwa.


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe obejmują 40  stron (jeden segregator dla każdego uczestnika) i zawierają treść wykładu, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Program szkolenia

 1. Istota zarządzania przez cele MBO (Management By Objectives)
 2. Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów
 3. Cele a zadania - różnice i podobieństwa
 4. Metodyka wyznaczania celów SMART
 5. Konsekwencje dobrze i źle wyznaczonych celów wynikających z realizacji strategii dla pracownika, szefa i firmy
 6. Metoda 5W2H
 7. Metoda kaskadowania celów na zadania i mierniki
 8. Wyznaczanie celów a rozwój i motywowanie pracownika
 9. Uzgadnianie celów - rozmowa MBO
 10. Nadzorowanie i egzekwowanie realizacji celów
 11. Przydatne formularze

Termin i lokalizacja

facebook